En | Ru | Ro
Renasterea Nucului
Ave Juglans regia

Consacrat Mariei Sale Nucului si sustinatorilor sai

REZOLUŢIA Adunării Generale a Nucicultorilor din Republica Moldova

2010-05-20

30 martie 2010, mun.Chişinău.

Agricultura ocupă un loc semnificativ în economia naţională a Republicii Moldova, contribuţia ei la crearea produsului intern brut e la nivelul de circa 30-35% şi aproape cu circa 65% în volumul total al exportulurilor. Sub aspect ramural al producţiei agricole, o pondere relativ mai mare o are sectorul fitotehnic 70% şi produse zootehnice 30%.

Agricultura, constituie ramura de bază a economiei Republicii Moldova, care a demonstrat din toate timpurile că Nucul a fost este şi va fi cultura strategică a ţăii noastre. În ultimii ani, datorită fodării AO UAPCN din RM, adoptării Programului Naţional pentru Dezvotarea Culturilor Nucifere până în anul 2020, desfăşurării adunărilor generale şi a I congres al Nucicultorilor, implicării mai active a instituţiilor de Stat şi a celor neguvernamentale, instituţiilor ştiinţifice tot mai mult se evidenţiază traseele dezvoltării de mai departe a nuciculturii.

Pe parcursul AG sa evidenţiat:
- Prezentarea stării de facto a fondării bazelor conceptuale, socio-economice, ştiinţifice şi practice a nuciculturii ţării noastre;
- Trasarea noilor activităţi ce ţin de dezvoltarea durabilă a culturilor nucifere moldave.
În acelaş timp, delegaţii AG menţionează că nucicultorii se confruntă cu o serie de bariere , ce nu permit extinderea eficientă a livezilor şi altor plantaţii nicifere, modernizarea şi mecanizarea unor procese manuale, aplicarea tehnologiilor avansate, sporirea producţiei nucifere, prelucrarea mai profundă a producţiei şi asigurarea exportului unor produse competitive şi cu valoarea adăugată înaltă.
La ordinea zilei se menţionează probleme stringente de abordat şi pas cu pas de rezolvat. Ele, fiind fixate în Legea Culturior Nucifere, Programul Naţional de Dezvoltarea Culturilor Nucifere până în anul 2020, Rezoluţiei Primului congres al Nucicultorilor din RM ţin de:
- conservarea şi folosirea raţională a patrimoniului existent prin adoptarea de măsuti stricte de interzicere a defrişării şi detiorării plantaţiilor de culturi nucifere sau pomilor răzleţ, indeferent de forma de proprietate;
- extinderea plantaţiilor de culturi nucifere sub orşice formă, livadă, plantaţie forestieră, fâşii de protecţie dea lungul drumurilor, bazinelor acvatice, plantaţii meliorative de stoparea alunecărilor de teren etc;
- înfiinţarea livezilor comerciale de soiuri biologice superioare cu fructificare laterală;
- asigurarea periodică informativă şi practică a producătorilor, procesatorilor şi distribuitorilor cu inovaţiile de rigoare;
- folosirea mai pe larg a producţiei nucifere în economia internă a ţării.

Delegaţii la AG consideră că sarcinele, trasate pentru perioada precedentă de activitate a UAPCN din RM, au fost îndeplinite, iar rezultatele prezentate s-au manifestat prin plantarea începând cu activitatea anului 2006 a peste 7000 ha de CN.

Exportul a constituit media anuală de aproximativ 30 mii tone de producţie nuciferă în suma medie de peste 30 mil $ SUA, continuarea şi profundarea implimentărilor ştiinţifice şi aplicative în filiera nuciculturii, luîndu-se în considerare condiţiile concrete social-economice din ţară. Este evidentă creşterea rolului economic al CN printre culturile perene prioritare agriculturei Moldovei.

Luînd în considerare problemele cu care actualimente Moldova se confruntă în sfera social-economcă, delegaţii AG - devotaţii amatori ai CN, sunt strâns consolidaţi cu fermierii ţării noastre şi propun Parlamentului şi Guvernului RM următoarele:

- să creeze condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor cu capital străin atât pentru plantarea livezilor industrial-comerciale cât şi pentru plantaţiile cu destinaţie meliorativ-ecologice;
- să elaboreze şi să promoveze o politică fiscală echitabilă în raport cu producătorii de producţie nuciferă;
- să acorde sprijinul financiar sectorului nucifer, eficietizînd politica de subvenţionare astfel, încât să devină atractiv şi competitiv, în condiţiile actuale de dezvoltare social-economică;
- să aloce subvenţii numai agenţilor economici, fermierilor, care confirmă respectarea sistemului de agricultură favorabilă mediului conform Bunelor Practici Agricole;
- să familiarizeze producătorii agricoli cu standardele europene ce ţin de comecializarea producţiei nucifere;
- să promoveze mai eficient cu mass-media pentru menţinerea imaginii nucicultorilor privaţi şi pentru promovarea acestora în relaţiile cu autorităţile statale;
- să promoveze CN de valori biologic superioare şi facilitatea accesului producătorilor agricoli la tehnologiile avansate de creştere a materialului săditor altoit şi realizarea lui;
- în scopul efiecintizării comercializării producţiei de creat cooperative de marketing în ramura CN;
- să promoveze şi să susţină cercetările publice în vederea creării soiurilor şi hibrizilor, adaptate în condiţii locale. Sporirea biodiversităţii, excluderea folosirii organizmelor genetic modificate;
- să asigure accesul producătorilor şi antreprenorilor agricoli la serviciile băncilor naţionale şi internaţionale pentru împrumuturi cu un procent al dobânzii mai redus;
- să organizeze participarea producătorilor de producţie nuciferă la expoziţiile naţionale şi internaţionale de produse nucifere.
Delegaţii AG al nucicultorilor din RM:
- susţin acţiunile statului de liberalizare a economiei în condiţiile în care acestea nu afectează drepturile şi interesele economice şi sociale ale nucicultorilor;
- şi în continuare vor depune eforturi sporite pentru ameliorarea, crearea şi dezvoltarea continuă a nuciculturii, a capacităţilor de producţie şi comerciale în filiera culturilor nucifere întru asigurarea bunăstării şi prosperităţii în Moldova.

Secretarul CA al UAPCN, GAJIM Constantin
16 martie 2010

 

Noutati