En | Ru | Ro
Renasterea Nucului
Ave Juglans regia

Consacrat Mariei Sale Nucului si sustinatorilor sai

Potenţialul economic al culturilor nucifere este evident

2010-05-21

La data de 30 martie curent a na avut loc adunarea generală a Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova organizată de Asociaţia Producătorilor de Culturi Nucifere din Republica Moldova.

La adunarea care s-a desfăşurat în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a u participat delegaţi ai societăţii civile, patronatelor, administraţiei publice locale şi centrale.

Ordinea de zi a Adunării a inclus subiecte precum conservarea şi folosirea raţională a patrimoniului existent prin adoptarea de măsuri stricte de interzicere a defrişării şi deteriorării plantaţiilor de culturi nucifere sau pomilor răzleţ, indiferent de forma de proprietate, extinderea plantaţiilor de culturi nucifere sub orice formă, livadă, plantaţie forestieră, fâşii de protecţie dea lungul drumurilor, bazinelor acvatice, plantaţii meliorative de stoparea alunecărilor de teren etc., înfiinţarea livezilor comerciale de soiuri biologice superioare cu fructificare laterală; asigurarea periodică informativă şi practică a producătorilor, procesatorilor şi distribuitorilor cu inovaţiile de rigoare; folosirea mai pe larg a producţiei nucifere în economia internă a ţării, etc.

Potrivit rezoluţiei adoptate de Adunare, în prezent, producătorii de culturi nucifere se confruntă cu o serie de bariere , ce nu permit extinderea eficientă a livezilor şi altor plantaţii nucifere, modernizarea şi mecanizarea unor procese manuale, aplicarea tehnologiilor avansate, sporirea producţiei nucifere, prelucrarea mai profundă a producţiei şi asigurarea exportului unor produse competitive şi cu valoarea adăugată înaltă.

În pofida faptului că media anuală a exportului de nuci este de aproximativ 30 mii tone de producţie nuciferă în suma medie de peste 30 mil $ SUA, continuarea şi profundarea implementărilor ştiinţifice şi aplicative în filiera nuciculturii, luându-se în considerare condiţiile concrete social-economice din ţară, va permite creşterea rolului economic al acestei culturi in sectorul agricol in special câr şi al întregii economii.

Delegaţii la Adunare au solicitat în continuare autorităţilor să creeze condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor cu capital străin atât pentru plantarea livezilor industrial-comerciale cât şi pentru plantaţiile cu destinaţie meliorativ-ecologice, să elaboreze şi să promoveze o politică fiscală echitabilă în raport cu producătorii de producţie nuciferă şi să acorde sprijinul financiar sectorului nucifer, eficientizând politica de subvenţionare astfel, încât să devină atractiv şi competitiv, în condiţiile actuale de dezvoltare social-economică, să promoveze şi să susţină cercetările publice în vederea creării soiurilor şi hibrizilor, adaptate în condiţii locale. Sporirea biodiversităţii, excluderea folosirii organismelor genetic modificate etc.

 

Noutati